Optimalizace DPH v České Republice: Klíčové změny a sazby 2024

Petra Holanová
Petra Holanová
Dańová poradkyně

Kompletní průvodce DPH v České republice. Zjistěte vše o sazbách, plátcích, změnách v roce 2023 a plánovaných změnách v roce 2024. Získejte odborné poradenství od zkušené daňové poradkyně.

Daň z přidané hodnoty, známá jako DPH, je klíčovým zdrojem příjmů státního rozpočtu v České republice. Tento článek poskytuje podrobný přehled o DPH, včetně aktuálních sazeb, změn v roce 2023 a plánovaných změn v roce 2024.

Co je DPH?

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty, která je jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů státního rozpočtu. Je to nepřímá daň, kterou platí koneční spotřebitelé při nákupu většiny zboží a služeb. Výše DPH se odvíjí od hodnoty, kterou výrobce nebo poskytovatel služby přidá k nákladům na výrobu nebo poskytnutí služby.

V České republice se používají tři sazby DPH: základní sazba 21 %, snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba 10 %. Základní sazba se vztahuje na většinu zboží a služeb, snížená sazba na některé potraviny, léky, knihy, ubytování a další, druhá snížená sazba na vybrané potraviny, dětské pleny, léky na recept a další. Více o DPH

Kdo jsou plátci DPH?

Plátci DPH jsou osoby, které provozují samostatnou hospodářskou činnost a jejichž obrat za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 2 milion Kč. Plátci DPH musí vést evidenci o svých příjmech a výdajích souvisejících s DPH, podávat daňová přiznání a kontrolní hlášení DPH a platit daň do státní pokladny. Plátci DPH také musí mít DIČ (daňové identifikační číslo), které slouží k identifikaci plátce u finanční správy a při obchodování s jinými plátci DPH v ČR i v EU. Podrobnosti o plátcích DPH.

Změny v DPH v roce 2023:

  • Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato změna se týká osob, které provozují samostatnou hospodářskou činnost a jejichž obrat přesáhne nový limit. Tyto osoby se musí zaregistrovat k DPH do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém k překročení obratu došlo.
  • Změny v kontrolním hlášení DPH. Finanční správa bude moci vyzvat plátce DPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení i v případě, že plátce DPH podal daňové přiznání k DPH, ve kterém nevykázal žádné plnění. Pokud plátce DPH nevyhoví výzvě, hrozí mu sankce až 50 000 Kč.
  • Změny v sazbách DPH pro některé zboží a služby. Od 1. ledna 2023 se snižuje sazba DPH z 15 % na 10 % pro následující položky: stravovací služby (včetně alkoholických nápojů), opravy obuvi a koženého zboží, opravy oděvů a textilního zboží, úklid domácností, péče o děti, péče o seniory, péče o zvířata, kosmetické služby, služby kadeřníků a holičů, služby pedikérů a manikérů, služby masérů a lázeňské služby.

Plánované změny v DPH v roce 2024:

  • Změna sazeb DPH. Vláda navrhuje od roku 2024 zredukovat stávající tři sazby daně z přidané hodnoty pouze na dvě sazby, a to základní sazbu daně 21 % a jednu sníženou sazbu daně ve výši 12 %, která sloučí stávající sazby 10 % a 15%. Sloučením obou sazeb do jedné tak může dojít u vybraného zboží či služeb ke zdražení konečných cen pro občany a neplátce DPH, nebo také ke zlevnění pro konečné spotřebitele.

Závěr

DPH je složitá daň, která vyžaduje znalost zákona o DPH a jeho změn. Pokud potřebujete poradit nebo pomoci s DPH, můžete se na mě obrátit. Jsem daňová poradkyně s více než 10 lety zkušeností v oblasti daní a účetnictví. Nabízím online konzultace zdarma, ve kterých vám ráda odpovím na vaše dotazy a pomohu vám s řešením vašich daňových problémů. Stačí mi napsat na můj e-mail nebo mi zavolat na můj telefon.

Vše, co potřebujete vědět ze světa daní a účetnictví

Žádný spam, jen praktické informace s potenciálním přímým dopadem na Váš business

Newsletter

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Přečtěte si naše podmínky.

Propojme se