Jak založit společnost s ručením omezeným krok za krokem

Petra Holanová
Petra Holanová
Dańová poradkyně

Naučte se krok za krokem, jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) v šesti jednoduchých krocích. Od sestavení společenské smlouvy a umístění sídla až po ohlášení živnosti a zápis do Obchodního rejstříku. S průvodcem vytvořte svou vlastní firmu bez zbytečného stresu a nákladů.

V tomto článku vás v šesti základních krocích provedu procesem založení právnické osoby, konkrétně pak společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Založit si vlastní společnost zvládne s trochou snahy každý, nutná však bude spolupráce s notářem. Finanční stránka celého procesu není zanedbatelná. Počítejte tedy s odměnou pro notáře a ostatními poplatky za zápis do rejstříku atd., které vás vyjdou zhruba na 10 tis. Kč.

KROK 1 – Společenská smlouva

Pokud bude zakládat s.r.o. více společníků, musí být sepsána tzv. společenská smlouva (sepsání zakladatelské listiny je možné pouze v případě, kdy má zakládaná právnická osoba pouze jednoho společníka.), ve které bude stanoveno následující:

  • název obchodní společnosti,
  • sídlo firmy (může být v pronajaté kanceláři či u vás doma),
  • předmět podnikání (jaké činnosti budete vykonávat, v rámci jakých živností),
  • počty jednatelů a zakladatelů (jednatelé musí mít čistý trestní rejstřík),
  • určení správce vkladu (může to být zakladatel či jiná pověřená osoba).

Dále bude třeba doložit či vykonat:

KROK 2 – Umístění sídla

Pokud budete sídlo společnosti umisťovat do vaše bydliště, písemně vyjádříte svůj souhlas. Pokud bude vaše sídlo např. v pronajatém prostoru, pak potřebujete písemný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla vaší společnosti.

KROK 3 – Vklad do základního kapitálu

Základní kapitál představuje hodnotu vkladu jednotlivých společníků do nově založené společnosti. Je možno ho složit v peněžní (hotovost nebo peníze na bankovním účtu) či nepeněžní podobě (vkladem majetku oceněním znalcem). Současná právní úprava dovoluje založit s.r.o. s libovolnou výši vkladu, třeba i za 1 Kč za každého společníka. Pokud se rozhodnete pro peněžní vklad do 20 tis. Kč, nemusíte pro jeho složení zřizovat účet v bance (proces založení s.r.o. se tak výrazně zrychlí). V případě vyšších částek pak bude nutno bankovní účet zřídit a zvolený obnos na něj při zakládání společnosti složit.

KROK 4 – Ohlášení živnosti

Ohlášení živnosti provedete na Živnostenském úřadě. V nejjednodušší variantě, kdy se jedná o podnikání v rámci živnosti volné, je proces ohlášení poměrně rychlý a bez problému. 

Postupovat budete následovně:

a) vyplníte formulář Ohlášení živnosti (JRF = jednotný registrační formulář), který najdete v následujícím odkazu:

https://www.rzp.cz/jrf/cs/nova-zivnost/pravnicka-osoba/-/podnikatel

b) ohlášení provedete buď osobně na kterémkoliv živnostenském úřadě (CRM = centrální registrační místo) nebo CZECH pointu nebo elektronicky (s el. podpisem),

c) zaplatíte správní poplatek,

d) k ohlášení doložíte potřebné doklady, kterými jsou doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena (pokud zápis do obchodního rejstříku nebyl ještě proveden); souhlas s umístěním sídla a doklad o zaplacení správního poplatku.

KROK 5 – Zápis do Obchodního rejstříku

K zápisu do Obchodního rejstříku dojde na základě podaného návrhu na zápis. Tento návrh si můžete na rejstříkový soud podat sami. Příslušným soudem je krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zapisované právnické osoby. K podání návrhu na zápis bude nutno vyplnit formulář, jehož elektronickou podobu naleznete v následujícím odkazu:

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=bPZNmxEmAKNA71qfnv8T0bXq?0

Zápis může také po domluvě provést notář, se kterým budete při zakládání obchodní společnosti spolupracovat.

KROK 6 – Aktivace datové schránky

Ze zákona vzniká každé nově založené právnické osobě (společnosti s ručením omezeným) automaticky datová schránka. Po obdržení přístupových údajů jste povinni schránku aktivovat a aktivně ji používat při komunikaci s orgány státní správy.

Zajímají vás podrobnější detaily k popsanému  procestu založení s.r.o.? Potřebujete se poradit? Víte, jaké další povinnosti jsou spojené s podnikáním prostřednictvím právnické osoby? Neváhejte se na mne obrátit a rezervujte si úvodní online konzultaci zdarma na:

Vše, co potřebujete vědět ze světa daní a účetnictví

Žádný spam, jen praktické informace s potenciálním přímým dopadem na Váš business

Newsletter

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Přečtěte si naše podmínky.

Propojme se