Konsolidační balíček 2024

Petra Holanová
Petra Holanová
Dańová poradkyně

Zjistěte, jaké změny přinesl konsolidační balíček 2024 v českém daňovém systému. Čekají vás nové sazby daní z příjmů a DPH, inovace v účetnictví a výrazné úpravy majetkových daní.

Nový rok 2024 přinesl spoustu změn napříč daněmi, a to v souvislosti se schválením konsolidačního balíčku, viz Zákon 349/2023 Sb. Cílem konsolidačního balíčku je, jak již název vypovídá, konsolidovat veřejné finance a zmírnit zadlužování naší země a schodky veřejných rozpočtů. V tomto článku si nastíníme ty nejzásadnější změny, které se od 1.1.2024 promítnou do našeho daňové systému.

Daň z příjmů

Konsolidační balíček se dotkl jak daně z příjmů fyzických, tak i právnických osob. Pojďme se podívat na nejvýznamnější změny v jednotlivých oblastech.

V dani z příjmů právnických osob došlo:

 • ke zvýšení sazby daně z 19% na 21%,
 • k omezení daňové uznatelnosti výdajů při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na částku 2 mil. Kč,
 • ke zrušení možnosti daňové uznatelnosti daru do 500 Kč u tichého vína,
 • k zavedení možnosti uplatnění mimořádných odpisů u automobilů s elektrickým pohonem pořízených v období 1.1.2024 – 31.12.2028,
 • ke zrušení odpočtu výdajů na úhradu zkoušek ověřujících další vzdělávání,
 • ke změně daňové uznatelnosti výdajů na stravování u zaměstnavatelů (u zaměstnavatelů daňově uznatelné, u zaměstnanců nutno hlídat limit pro osvobození),
 • k zavedení možnosti vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období, ve kterém vzniknout. K dodanění těchto kurzových rozdílů poté dojde ve zdaňovacím období jejich realizace. O použití tohoto režimu je nutné správce daně předem informovat.

V dani z příjmů fyzických osob došlo:

 • k rozšíření uplatnění progresivní sazby daně z příjmů ve výši 23%. Sazba daně bude nově uplatněna již od 36násobku průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Pro rok 2024 to bude od částky 1 582 812 Kč ročně (tj. 131 901 Kč měsíčně),
 • k obsáhlým změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů, obzvláště pak v kategorii stravování a občerstvení. Nově se zavádí limit osvobození příjmů ze všech dříve od daně osvobozených benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Pro rok 2024 je tímto ročním limitem částka 21 983 Kč. Poskytnuté  benefity převyšující tento limit budou u zaměstnance podléhat zdanění,
 • ke zrušení některých odčitatelných položek od základu daně, slev na dani a osvobození od daně – např. sleva na studenta, tzv. školkovné, osvobození plnění z FKSP, omezení uplatnění slevy na manželku (nová podmínka – péče o dítě do 3 let věku),
 • ke změně osvobození ostatních příjmů dle § 10 zákona o daních z příjmů – některé osvobození byla úplně zrušena, u jiných došlo ke změně limitů,
 • ke znovuzavedení nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu,
 • ke změně limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce a limit pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Od 1. července 2024 je tento limit stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy v případě DPP u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč pro rok 2024). Při souběhu více DPP u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč pro rok 2024),
 • ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro odvody pojistného na sociální pojištění ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy. Dále se zvyšuje také procento základu daně pro výpočet odvodů pojistného z aktuálních 50 % na 55 % základu daně.

DPH

Změny v rámci konsolidačního balíčku se nevyhnuly ani dani z přidané hodnoty. 

Konkrétně pak došlo:

 • ke zrušení druhé snížené sazby daně. Od 1.1.2024 tak máme pouze sazby daně pouze dvě, a to základní ve výši 21% a sníženou ve výši 12%,
 • k zavedení omezení odpočtu daně z pořízení osobního automobilu pro podnikatelské účely na částku 420 tis. Kč (21% z 2 mil. Kč – viz omezení daňové uznatelnosti výdajů na nákup OA).

Účetnictví

V rámci implementace mezinárodních účetních standardů do národních úprav jednotlivých členských států byl i český zákon o účetnictví v rámci novelizace k 1.1.2024 výrazně změněn.

Byla zavedena tzv. funkční měna. Tou se rozumí primární měna ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí (vytváří a vydává peněžní prostředky). Účetní jednotky budou mít možnost vést účetnictví v cizí měně, konkrétně pak v eurech, amerických dolarech nebo britských librách. V kontextu této změny je třeba připomenout, že povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů v českých korunách zůstává zachována. Účetnictví vedené ve funkční měně, která je je odlišná od české koruny, bude muset být pro účely sestavení daňového přiznání přepočteno.

Daň z nemovitých věcí

Nejvýraznější změnou v této majetkové dani je určitě zvýšení sazeb daně z pozemků a staveb, a to v průměru o 80%.

Dále pak došlo k úpravě v § 1a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Nově se zavádí definice druhu pozemků a způsoby využití nemovitých věci s vazbou na stav uvedený v katastru nemovitostí. V této souvislosti je vhodné zkontrolovat faktické využití dané nemovitosti se stavem, v jakém je zapsaná v katastru.

Nově se také zavádí tzv. skupiny nemovitých věcí, pro které budou moci obec stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient. Pro rok 2024 je možné stanovit místní koeficient v rozmezí 0,5-5,0.

Potřebujete se poradit ohledně novinek pro rok 2024? Víte, jaké další změny s sebou přinesl obsáhlý konsolidační balíček? Pro bližší informace se na mne neváhejte obrátit a rezervujte si úvodní online konzultaci zdarma na:

Vše, co potřebujete vědět ze světa daní a účetnictví

Žádný spam, jen praktické informace s potenciálním přímým dopadem na Váš business

Newsletter

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Přečtěte si naše podmínky.

Propojme se